In mijn praktijk maak ik naast klinisch onderzoek gebruik van de meest geavanceerde apparatuur. Ik heb een opleiding in 2013 gevolgd: "Musculoskeletal Ultrasound Voet en Enkel" .Ik maak  gebruik van echografie om een nóg specifiekere diagnose te kunnen stellen. B.v. Hielpijn! Ik kan nu nauwkeurige kijken of er sprake is van een hielspoor of een gescheurde pees of dat het vetlaagje rondom uw hiel verminderd is. Dit geeft vaak dezelfde klachten.
De registerpodologen die aangesloten zijn bij Podozorg Nederland werken in een nauw samenwerkingsverband volgens de "Podozorgformule". Waarin de belangen van haar klanten centraal staan.

Elke Podozorgvestiging werkt samen met de huisarts, één of meer fysiotherapeut(en), een pedicure, een gerenommeerde schoenenwinkel en een schoenadaptatietechnicus. Door dit nauwe samenwerkingsverband kunnen heel veel klachten in het bewegingsapparaat goed geholpen worden. En elke patiënt krijgt een evaluatie en is verzekerd van goede en adequate nazorg.

De te vervaardigen therapiezolen worden in het centrale Podolab van Podozorg Nederland ontwikkeld. De therapiezolen worden ontwikkeld uit de meest hoogwaardige materialen volgens de laatste productiemethoden.

Het is de combinatie van hoog kennisniveau van de aangesloten registerpodologen en de jarenlange ervaring van Podozorg Nederland dat optimale en stabiele kwaliteit van de therapiezolen garandeerd.

De Podozorg registerpodologen moeten voldoen aan strenge kwaliteitscriteria die de klant (patiënt) een hoogstaand deskundigheidsniveau van de behandelende registerpodoloog garandeert. Alle Podozorg Nederland registerpologen hebben een door de meeste zorgverzekeringen erkende 4,5 jaar durende (deeltijd HBO niveau) opleiding genoten tot registerpodoloog A & B. Zij zijn na hun opleiding verplicht regelmatig bij- en nascholingen te volgen waardoor kwaliteitsbewaking gewaarborgd blijft.

Deze registerpodologen zijn tevens erkend door en aangesloten bij de Stichting L.O.O.P. ( Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie). De Podozorg registerpodologen vallen onder de regeling voor beroepsethiek, beroepscode en het handvest voor de registerpodologie.